4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Yazılı

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Yazılı

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi7 sene önce
Hemen indir ()
834 kez indirildi

Puanlama

 

 

 A)    Aşağıdaki verilen cümlelerdeki boşlukları doldurunuz( 20 puan)

 

bütçe – takvim – muhtarlık – merkezi yönetimler -sosyal  örgüt – yardımlaşma  ve dayanışma – Yeşilay – tiyatro – öğretmen – bilinçli tüketici

 

 

1. …………………….satın aldığı dayanıklı tüketim mallarının garanti belgesini alır.

2. Zamanın gün, ay, yıl gibi parçalara bölünüp düzenli bir sırayla gösterildiği çizelgeye ………………………. denir.

3. Ailenin belirli bir zamana ait gelir ve giderlerini gösteren listeye …………………………………. denir.

4. Birlikten kuvvet doğar.” Atasözü ile…………………………………………. Anlatılmak istenmektedir.

5. ……………………….. alkol, sigara gibi madde bağım­lısı olan insanlara, madde bağımlılığını bı­rakmaları konusunda yardımcı olur.

6.Rol yapma ve taklit yeteneği fazla olan Yağmur ………………………… kulübüne üye olmalıdır.

7.Çevrelerindeki problemlere duyarlı olan in­sanların bir araya gelmesiyle ………………………………     meydana gelir.”

8. Devletimizin yönetim yapısı ikiye ayrılmıştır bunlardan birisi yerel yönetimler; diğeri ise …………………………………………….. dir.

9.  ……………….. hem yerel yönetim hem de merkezi yönetim birimi kabul edilir.

10. İhtiyar heyetinin doğal üyeleri …………………….. ve köy imamıdır. 


C)    Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulardan doğru seçeneği işaretleyiniz.(Her soru 8 puan)

1.  Doktorların, insanların kalbini ve akciğerlerini dinlemek için kullandıkları teknolojik ürün aşağıdakilerden hangisidir?

 

     A)Mikrofon                         B) Hoparlör

     C) Steteskop                       D) Telefon

 

2.  Doğal afetlerin oluşumunu engelleyemeyiz fakat bize sevdiklerimize vereceği zararı sınırlandırabiliriz.

 

Bir evde aşağıdakilerden hangisi yapılırsa depremin vereceğiz zararı azaltmaz?

A) Evi, depreme dayanıklı zemine yapmak                  

B) Evlerin dışını güzel renklere boyatmak

C) Evin güvenli yerlerini belirlemek

D) Düşebilecek ev eşyalarını sabitlemek

 

3.  Pamuk tarlasından fabrikalara, oradan da bizlere ulaşan bir ürünün üretim aşamalarının ilk ikisi yazılmıştır. Devamında da ortaya çıkacak ürünler söylenecektir. 

Sadece yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisini yazamayız?

 

       A) Pantolon                      B) Gömlek

       C) Kazak                          D) Ayakkabı

 

4.   ………….. ……………. KULÜBÜ

      èArı           è Tavşan     è Balık

      è Koyun    è Aslan        è Geyik  

 

Ömer, Aynur ve Şenay okulda bir öğrenci kulübünde afiş çalışması yapmışlardır. Üyesi oldukları kulübün adını da yukarıda nokta ile belirtilen yere yazacaklardır.

Buna göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Çevre ve Temizlik Kulübü                   

B) Satranç Kulübü

C) Kütüphanecilik Kulübü                    

D) Hayvanları Koruma Kulübü

 

5. Aşağıda verilen hizmetlerden hangisi belediye kurumu tarafından yapılır?

A) Sokaklardaki çöplerin toplanması                  

B) Hastalıkların tedavisinin yapılması

C) Suçluların adalete teslim edilmesi                    

D) Öğrencilere sekiz yıllık zorunlu eğitimin verilmesi

 

6. Aşağıdakilerden hangisi sözlerinde temel ihtiyaçlarından söz etmemiştir?

A) Suat: Babam bana ayakkabı aldı.

B) Selma: Yarın sinemaya gideceğiz.

C) Oya: Fırından ekmek aldım.

D) Taha: Haftaya evimize taşınacağız

 

7. Mondros Antlaşması’nın sonrasında ülkemiz düşmanlar tarafından işgal edildi. Düşmanları yurttan çıkarmak için Milli Mücadele başlatıldı.

Milli Mücadele sürecinde aşağıdakilerden hangisi daha önce gerçekleşmiştir?

A) TBMM’nin açılışı                  

B) Cumhuriyetin ilanı

C) Atatürk’ün Samsun’a çıkışı                    

D) Sivas Kongresi’nin toplanması

 

8.  

  *TEMA    *TEV   *AKUT     *LÖSEV

Yukarıdaki kuruluşların ortak özelliği aşağıdakilerden  hangisidir ?

A)   Devlet kuruluşu olmaları

B)   Sivil toplum örgütü olmaları

C)   Sağlık alanında hizmet vermeleri

D)   Siyasi grup olmaları  


9.  Aşağıdakilerden hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) Hicri takvim, ay yılı esas alınarak hazırlanmıştır.

B) Dünya, Güneş etrafındaki dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar.

C) Bir ay yılı 365 gün 6 saattir.

D) Cumhuriyetten sonra, Hicri takvim yerine Miladi takvim kullanıldı.

10.Aşağıdakilerden hangisi bayramlarla ilgili geleneklerimizden biri değildir?

 

       A) El öpme                      B) Komşu ziyareti

       C) Pastayı üfleme            D) Yeni kıyafet alma

 

834 kez indirildi

YORUM YAZIN