Sınıf İçi Oyunlar

Sınıf İçi Oyunlar

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi8 sene önce
Hemen indir ()
735 kez indirildi

Puanlama

 AVCI ADAM
Bir lider seçilir. Bu lider, herhangi bir yöne 
doğru yürür ve ” Kim benimle ördek ( Ayı,Tilki, 
Geyik ) avlamaya gelir ?” der. Bütün çocuklar 
arkasına dizilir ve aynı şekilde lider (avcıyı) 
izlerler. Avcı dönüp hepsini görünce silahını 
onlara çevirir ve ” Bumm ” der. Bunun üzerine 
ayaktaki çocuklar koşarak kendi yerlerine 
otururlar. Kim yerine önce oturmuşsa bir dahaki 
sefere o lider ( Avcı ) olur

BEKÇİ KÖPEĞİ
Bir yere bir cisim ( Nesne ) konur. Yanında 
gözleri kapalı bir bekçi köpeği durur. Diğer 
öğrencilerden birisi sessizce nesneyi oradan 
almaya çalışır. Eğer köpeğin haberi olmadan onu 
alabilirse, bir dahaki oyun için “Bekçi Köpeği” 
olur. Eşya alırken köpek farkına varırsa “hav 
hav” diyerek arkadaşını yakalar. O zaman yeni 
bir bekçi köpeği seçilir.

ÜÇ KÜÇÜK KUZU
…Bir çocuk ( Büyük Kurt ) sınıfın önünde ve 
ayaktadır. Diğerleri yerlerinde oturmuştur. 
Kurt, sıraların arasında dolaşır. Üç küçük 
kuzunun ellerine vurur ve yine sınıfın önüne 
gelerek ; “hurr, hurr” der. Bu kelimeler ile 
birlikte ellerine vurulan üç kuzunun yerlerini 
değiştirmesi gerekir. Kurt da bu kuzulardan 
birinin yerine oturmaya çalışır. Ayakta kalan 
kuzu bir sonraki oyun için Kurt olur. Oyun 
böylece devam eder.

KİM SAKLADI
Bütün öğrenciler yerlerinde otururlar. Bir 
öğrenci kara tahtanın önüne getirilir. 
Diğerlerine arkası dönüktür ve gözlerini 
kapatır. Diğer bir çocuğu sınıfta bir yere 
saklar veya dışarı çıkarırlar. Öbür çocuklar da 
yerlerini değiştirerek karışık otururlar. Bundan 
sonra tahtada bekleyen öğrenciye  “Kim saklandı 
?” derler. Gözlerini yuman çocuk arkasını 
dönerek kimin dışarıya çıktığını veya 
saklandığını bulmaya çalışır. Bulamazsa ebe 
değiştirilir ve böylece oyun devam eder.

                                 
SİNCAP VE CEVİZ
Bütün öğrenciler yerlerinde otururlar. Bir 
öğrenci sincap olur ve ceviz olarak eline 
silgiyi alır. Diğer öğrenciler, başlarını 
sıralarının üzerine koyarlar ( Uyuyormuş gibi ). 
Yalnız bir elleri, avuçları açık olarak 
yandadır. Sincap, cevizle arkadaşlarının 
arasında dolaşırken, Cevizi ( Silgiyi ) bir 
arkadaşının eline bırakır ve yerine oturmak 
üzere kaçar. Yerine ulaşıncaya kadar 
yakalanamazsa kurtulur. Eline ceviz konulan 
öğrenci sincabı yakalayamazsa kendisi bir 
sonraki oyun için sincap olur.

                                 
ALİ KUTUDA 
Bütün çocuklar sıra aralarındaki boşluklarda 
ayakta dururlar. Öğretmen ; “Ali kutuda.” dediği 
zaman herkes çömelik vaziyet alır. “Ali kutudan 
çıktı.” deyince herkes ayağa kalkar. Öğretmen bu 
tempo ile giderken bazı komutlarda değişiklik 
yapar. Bu değişiklikte yanlış yapanlar yerlerine 
otururlar. En sona kalan sınıfın birincisi olur.

                                 
GÜLME OYUNU
Çocuklar halka olurlar, bir ebe seçilir. Ebe 
eline bir top alır, topu havaya atar. Top yere 
düşünceye kadar bütün çocuklar gülerler. Top 
yere düşünce bütün çocuklar susarlar. Top 
havadayken gülmeyen, yada top yere düşünce 
susmayan çocuk, oyun dışı kalır.
Bu oyunda topu yukarı atacak çocuk bulunamazsa, 
ebenin görevini öğretmen üstlenir.

MISIR PATLATMA 
Çocukların halka olup, yere çömelmeleri istenir. 
Öğretmen mısır patlatmak için yapılan işlemleri 
hikâyeleştirerek anlatır. Çocuklar da 
anlatılanları, hareketlerle gösterirler. 
Mısırlar patlamaya başladığında öğretmen “pat” 
diyerek, ayağa kalkar ve çocukların da aynı 
şekilde ayağa kalkması söylenir. Öğretmen bazen 
onları yanıltmak için “pat” demeden ayağa 
kalkar. Öğretmenle birlikte ayağa kalkanlar, 
yanıldıkları için oyun dışı kalırlar.
UYKUCU HOROZ
Tüm çocuklar yumurta olup, yere otururlar. Uyur 
gibidirler ve gözlerini açmazlar. Öğretmen tek 
tek başlarına dokunur. Başına dokunulan çocuk, 
sessizce kalkar ve öğretmenin peşinden gelir. 
Son çocuk kalana kadar, öğretmen çocukların 
başlarına dokunarak kaldırır. Sona kalan çocuğun 
etrafında sessizce halka olunur. Ve birden, 
“uykucu horoz, uykucu horoz kalk artık!” diye 
bağırırlar. Uykucu horoz arkadaşlarını 
yakalamaya çalışır.

  MİKROP
Sayışmacayla seçilen çocuk mikrop olur. 
Arkadaşlarına dokunarak onlara hastalık 
bulaştırmaya çalışır. Diğerleri de mikroptan 
kaçmaya çalışırlar. Hastalık kapan çocuk, hasta 
rolü yaparak yere oturur. En sona kalan çocuk 
diğer oyunda mikrop rolünü alır.

 

                                ÇORAPLAR – AYAKKABILAR
Sınıf iki eşit gruba ayrılır. Oyun alanının bir 
başına ve bir de sonuna ikişer daire çizilir. 
Çocuklar çoraplarını çıkarıp ilk daire içine 
koyarlar. İkinci dairenin içine de 
ayakkabılarını koyarlar. Yarışma başlayınca 
çocuklar sırayla ilk önce ilk daireye giderek 
çoraplarını, ikinci daireye giderek 
ayakkabılarını doğru bir şekilde giyerek, 
sıranın arkasına geçer, yerini arkadaşına 
bırakır. Oyun her çocuk yarışana kadar devam 
eder.

 

                                DUDAK OKUMA
Çocuklar öğretmeni rahatlıkla görebilecekleri 
biçimde otururlar. Öğretmen ses çıkarmadan 
sadece dudaklarını oynatarak bir şeyler 
söylerken çocuklar da öğretmenin ne söylediğini 
anlamaya çalışırlar.

 

                                NE SESİ?
“Ne sesi?” oyunu için masalara geçilip, 
sandalyelere oturulur. Çocuklar gözlerini, 
masaya yatarak kapatırlar. Bu sırada, onlara 
çeşitli sesler dinletilir. (Anahtar sesi, alkış, 
tef, kapı açma vb.) Bu seslerin neye ait 
olduğunu tahmin etmeleri istenir. Sesler hızlı 
yavaş, ince–kalın vb. şekillerde çıkarılarak, 
oyun zenginleştirilir.

 

                                BÜYÜ-KÜÇÜL
Öğretmen “büyü büyü büyü” dedikçe çocuklar 
bedenleriyle büyürler, “küçül küçül küçül” 
dedikçe bedenleriyle en küçük hali alırlar.

 

                                MEKTUP VAR 
Çocuklar halka olurlar ya da dağınık biçimde 
yerleşirler. Bir ebe seçilir. Ebe, elindeki 
zarfla halka dışında dönerek**“mektup var, 
mektup var “**diye bağırır. Zarfı bir 
arkadaşının arkasına bırakır. Arkasına zarf 
bırakılan çocuk, “postacı, zarfını düşürdün!” 
der ve yağ satarım oyunundaki gibi kovalamaca 
başlar.

 

                                ŞAPKA
Çocuklar halka olurlar. Bir şapka müzik 
eşliğinde kafadan kafaya dolaşır. Müzik 
durduğunda şapka kimdeyse bir şarkı söyler.

 

                                YUVARLANMA 
Çocuklar 3-4’lü gruplara ayrılarak, halı 
üzerinde yuvarlanmaları söylenir. Oyun 
başlangıcında onlara “Şimdi kendinizi bir lastik 
top olarak düşünün ve sizi birisi yuvarlıyor” 
ifadesi kullanılarak oyuna başlanır. Oyun 
bitiminde çocuklara sorular yöneltilip(top gibi 
yuvarlanırken neler hissettin, seni kim 
yuvarlıyordu, nereye gidiyordun, nasıl bir 
toptun, hangi renkteydin? vb.) duygu ve 
düşünceleri dinlenir.

 

                                SU TAŞIMA YARIŞI
Sınıf iki gruba ayrılır. Her gruba bir bardak ve 
kova verilir. Sıra ile bardakları doldurup, 
karşıdaki kovaya boşaltmaları söylenir. Kovasını 
ilk dolduran grup, oyunu kazanır

 

                                BONCUK TOPLAMA 
“Boncuk Toplama” oyununda çocuklar ikili eş 
yapılır ve ellerine birer plastik bardak 
verilir. Halı üzerine renkli boncuklar 
serpiştirilir. Çocuklar boncukları toplayıp, 
bardağa koyarlar. Bardağını boncukla ilk 
dolduran, oyunu kazanır.

 

                                MISIR PATLATMA 
Çocukların halka olup, yere çömelmeleri istenir. 
Öğretmen mısır patlatmak için yapılan işlemleri 
hikâyeleştirerek anlatır. Çocuklar da 
anlatılanları, hareketlerle gösterirler. 
Mısırlar patlamaya başladığında öğretmen “pat” 
diyerek, ayağa kalkar ve çocukların da aynı 
şekilde ayağa kalkması söylenir. Öğretmen bazen 
onları yanıltmak için “pat” demeden ayağa 
kalkar. Öğretmenle birlikte ayağa kalkanlar, 
yanıldıkları için oyun dışı kalırlar.

 

                                GÖRMEDEN GÖZLÜK TAKMA
Büyükçe bir adam başı çizilir. Çocuklara bu 
adamın iyi göremediği ve gözlüğe ihtiyacı olduğu 
belirtilir ve hazırlanmış gözlük resmini uygun 
şekilde yerleştirmeleri istenir. Çocuklar sıra 
ile gelirler ve gözleri kapalı olarak, resme 
gözlük yerleştirmeye çalışırlar. Arkadaşları da 
sözel yönergelerle ona yardımcı olurlar.

 

                                1, 2, 3, 4, BOM! 
Çocuklardan 1–10 arası sayıları sayarken**5 ve 
10 yerine “bom” demeleri istenir. Her çocuk sayı 
saymaya teşvik edilir, gerekli durumlarda yardım 
edilir.

 

                                KİM YOK OYUNU
Çocuklar yere oturtulur. İçlerinden birini ebe 
seçerler. Ebe başını öğretmenin kucağına koyar, 
gözlerini yumar. ( çocuk gözünü, bir başka yerde 
de yumabilir ) Öğretmen, ebeye sezdirmeden, bir 
çocuğu işaretle dışarıya çıkartır. Ebe gözlerini 
açar; Öğretmen ebeye “Kim yok ?” diye sorar. 
Çocuk bilirse ebelikten kurtulur. Adı bilinen 
çocuk ebe olur. Ebe, üç ad saydığı halde 
bilemezse yeniden ebe olur, yumulur.

 

                                PANDUF EŞLEME
Çocuklar oyun alanında yerde otururlar. Tüm 
panduflar ortaya toplanır. Panduf çiftleri 
birbirinden ayrılarak karışık bir görüntü 
oluşturulur. Sayışmaca ile iki çocuk seçilir. 
Başla komutuyla müzik eşliğinde çocuklar 
pandufları eşleştirerek kendi alanlarına 
biriktirirler. Panduflar tükenince her iki 
çocuğun da birikimi sayılır. Fazla eşleştirme 
yapan alkışlanır.[/align[/align]

                                AYNA OYUNU
Bir çocuk “ayna” olur. Başka bir çocuk da 
karşısına geçer, ayna olan çocuğun yaptığı 
devinimleri öykünerek aynısını yapar. Güldürücü 
devinimler çocukların daha çok hoşuna gider. 
Nasıl devinimler yapılacağı konusunda çocuk 
özgür bırakılmalıdır. İstenirse, bir çocuk ayna 
olduğunda, tüm çocuklar karşısına geçip onun 
devinimlerini öykünmeyle yaparlar.

 

                                GÜLME OYUNU
Çocuklar halka olurlar, bir ebe seçilir. Ebe 
eline bir top alır, topu havaya atar. Top yere 
düşünceye kadar bütün çocuklar gülerler. Top 
yere düşünce bütün çocuklar susarlar. Top 
havadayken gülmeyen, yada top yere düşünce 
susmayan çocuk, oyun dışı kalır.
Bu oyunda topu yukarı atacak çocuk bulunamazsa, 
ebenin görevini öğretmen üstlenir.

 

                                BONCUK TOPLAMA
“Boncuk Toplama” oyunu için, sınıftaki çocuklar 
üçerli gruplara ayrılır. Gruptaki çocuklara 
renkleri kırmızı, sarı ve mavi olan birer bardak 
verilir. Halı üzerine büyükçe bir daire 
çizilerek, içine kırmızı, sarı, mavi boncuklar, 
karışık olarak dökülür. Gruptakiler 
bardaklarının rengindeki boncukları, tek tek 
hızla toplayıp, dökmeden gelerek, belirlenen 
kavanoza boşaltırlar. İlk tamamlayan oyunu 
kazanır. Oyun diğer grupların da aynı şekilde 
oynamasıyla sona erer.

                                ALİ KUTUDA 
Bütün çocuklar sıra aralarındaki boşluklarda 
ayakta dururlar. Öğretmen ; “Ali kutuda.” dediği 
zaman herkes çömelik vaziyet alır. “Ali kutudan 
çıktı.” deyince herkes ayağa kalkar. Öğretmen bu 
tempo ile giderken bazı komutlarda değişiklik 
yapar. Bu değişiklikte yanlış yapanlar yerlerine 
otururlar. En sona kalan sınıfın birincisi olur.

                                EŞYA VE YER
Bütün çocuklar sıralarında otururlar. Öğretmen 
bunlardan 6-8 tanesini çağırarak yazı tahtasının 
önünde yüzleri arkadaşlarına dönük olarak tutar 
ve hepsine bir isim verir. ( Örneğin ; Renkler, 
Kuş isimleri, Şehir ismi veya oyuncak isimleri 
gibi ) Bundan sonra oturanlar sıralarının 
üzerine başlarını koyarak gözlerini kaparlar. 
Öğretmen tahtadakilerin yerlerini değiştirir. 
Bundan sonra herkes bakar, bir kaç gönüllü 
istenir. Bu gönüllüler arkadaşlarının yer ve 
isimlerine göre onları tekrar dizerler.

                                SİNCAP VE CEVİZ
Bütün öğrenciler yerlerinde otururlar. Bir 
öğrenci sincap olur ve ceviz olarak eline 
silgiyi alır. Diğer öğrenciler, başlarını 
sıralarının üzerine koyarlar ( Uyuyormuş gibi ). 
Yanlız bir elleri, avuçları açık olarak 
yandadır. Sincap, cevizle arkadaşlarının 
arasında dolaşırken, Cevizi ( Silgiyi ) bir 
arkadaşının eline bırakır ve yerine oturmak 
üzere kaçar. Yerine ulaşıncaya kadar 
yakalanamazsa kurtulur. Eline ceviz konulan 
öğrenci sincabı yakalayamazsa kendisi bir 
sonraki oyun için sincap olur.

                                KİM SAKLADI
Bütün öğrenciler yerlerinde otururlar. Bir 
öğrenci kara tahtanın önüne getirilir. 
Diğerlerine arkası dönüktür ve gözlerini 
kapatır. Diğer bir çocuğu sınıfta bir yere 
saklar veya dışarı çıkarırlar. Öbür çocuklar da 
yerlerini değiştirerek karışık otururlar. Bundan 
sonra tahtada bekleyen öğrenciye  “Kim saklandı 
?” derler. Gözlerini yuman çocuk arkasını 
dönerek kimin dışarıya çıktığını veya 
saklandığını bulmaya çalışır. Bulamazsa ebe 
değiştirilir ve böylece oyun devam eder.

ÜÇ KÜÇÜK KUZU
Bir çocuk ( Büyük Kurt ) sınıfın önünde ve 
ayaktadır. Diğerleri yerlerinde oturmuştur. 
Kurt, sıraların arasında dolaşır. Üç küçük 
kuzunun ellerine vurur ve yine sınıfın önüne 
gelerek ; “hurr, hurr” der. Bu kelimeler ile 
birlikte ellerine vurulan üç kuzunun yerlerini 
değiştirmesi gerekir. Kurt da bu kuzulardan 
birinin yerine oturmaya çalışır. Ayakta kalan 
kuzu bir sonraki oyun için Kurt olur. Oyun 
böylece devam eder.

                                MEYVE SEPETİ
Bir öğrenci sınıfın önünde durur. Diğerleri 
yerlerinde otururlar ve hepsine 4 çeşit meyve 
ismi verilir. Öndeki öğrenci ” Elmalar ” deyince 
adı elma olanlar ayağa kalkar, yerlerini 
değiştirir. Bu arada ayaktaki oyuncu kendine bir 
yer bulmaya çalışır. İkincide başka grup meyve 
ismini söyler. Bu kez de bu meyveler yer 
değiştirir. Eğer ebe ” Meyve Sepeti ” derse her 
cins meyvenin yerlerini değiştirmesi gerekir.

                                KARŞILA VE GEÇ
Öğretmen sınıfın önünde ve ortadadır. İki elinde 
birer silgi veya fasulye torbası tutar. Sağ ve 
sol gerisinde iki öğrenci vardır. İşaret 
verildiğinde bu iki öğrenci öğretmenin elindeki 
silgileri alır ve sıraların yanında koşuya 
başlar. Bu öğrenciler arkada karşılaşırlar. 
Öğretmene silgiyi önce getiren oyunu kazanır.

                                BEKÇİ KÖPEĞİ
Bir yere bir cisim ( Nesne ) konur. Yanında 
gözleri kapalı bir bekçi köpeği durur. Diğer 
öğrencilerden birisi sessizce nesneyi oradan 
almaya çalışır. Eğer köpeğin haberi olmadan onu 
alabilirse, bir dahaki oyun için “Bekçi Köpeği” 
olur. Eşya alırken köpek farkına varırsa “hav 
hav” diyerek arkadaşını yakalar. O zaman yeni 
bir bekçi köpeği seçilir.

                                AVCI ADAM
Bir lider seçilir. Bu lider, herhangi bir yöne 
doğru yürür ve ” Kim benimle ördek ( Ayı,Tilki, 
Geyik ) avlamaya gelir ?” der. Bütün çocuklar 
arkasına dizilir ve aynı şekilde lider (avcıyı) 
izlerler. Avcı dönüp hepsini görünce silahını 
onlara çevirir ve ” Bumm ” der. Bunun üzerine 
ayaktaki çocuklar koşarak kendi yerlerine 
otururlar. Kim yerine önce oturmuşsa bir dahaki 
sefere o lider ( Avcı ) olur

                                FASÜLYE TORBASINI BULMA
Çocuklar elleri arkada olmak üzere omuz omuza 
bir daire yapar. Bir çocuk ortadadır. Birisine 
bir fasulye torbası verilir. Dairedeki 
öğrenciler bunu elden ele verirler. Ortadaki 
öğrenci fasulye torbasının nerede ( kimde ) 
olduğunu bulmaya çalışır. Eğer tahmini çok uzun 
sürerse başka bir oyuncu ile değiştirilir.

Kaynak:Ayrıca   Benimle Oynarmısın? (meb.gov.tr)

 

735 kez indirildi

YORUM YAZIN