Kıyafet Özgürlüğünün Diyeti İş Güvencesi Mi?

Eğitim Birsen’in başlattığı ve Türk Eğitim Sen’in ve bazı sendikaların daha sonra katıldığı serbest kıyafet eylemi okullarda/kurumlarda devam ediyor. Hükümet bu konuda kayıtsız kalmış durumda! Kılık kıyafet serbestisi eylemine destek veren biri olarak bu sessizliği anlamış değilim! Kısa zaman içerisinde yönetmelik değişeceğini, eylemin son bulacağını düşünenlerdendim ancak böyle bir şey gerçekleşmedi. Bu eyleme göz yummanın bir bedeli mi olacak sorusu akla gelmektedir. Kıyafet özgürlüğünün kaldırılmasının bedeli iş güvencesi mi olacak? Hele Kamu Sen Başkanı Sayın KONCUK’un açıklamalarından sonra bende bu sessizliğin hayra alamet olmayacağı görüşü daha fazla hâkim oldu.

Yeni Anayasa çalışmalarında iktidar milletvekilleri tarafından, Anayasa’nın 128. Maddesinin değiştirilmesi teklif edildi. Pazarlık konusu olan işte o madde;

 

128. Madde;

 

“Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.”
Bu madde devlet memurluğunu Anayasal güvence altına alan maddedir. 28 Mart tarihinde yapılan toplantıda da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ‘kamuda bulunan 4/A, 4/B, 4/C maddelerini tek bir istihdam şekli altında birleştirelim ama bunlara işçi mi, sözleşmeli mi, çalışan mı diyelim?’ diye sendika temsilcilerine sordu. Anlaşılan hükümet bu konuda yakın bir zamanda adım atmayı düşünüyor. Burada hükümet basın yoluyla kamuoyuna bilgi sızdırarak topluma mesaj veriyor. Önce memurluk yan gelip yatılacak yer değil mesajı verildi arkasından iş güvencesi tartışmaya açılacak. Burada verilmek istenen bir tehlikeli mesajda memurlar ile vatandaşları karşı karşıya getirmektir. Memurların yan gelip yattıkları söylemi, yapılacak değişikliğin nedenini oluşturacaktır.

 

Yeni Anayasa ile ilgili çalışmalar bu ay içerisinde sona erecek. Muhtemelen bir uzlaşma çıkmayacak. Hükümet, kendi hazırladığı Anayasayı kamuoyuna açıklayacak. Anayasa hazırlık çalışmalarında ve kamu çalışanları danışma kurulunda iktidar milletvekilleri tarafından teklif edilen değişikliğin yeni Anayasada yer alacağını tahmin etmek için müneccim olmaya gerek yok. Burada sendikalara önemli görev düşmektedir. Kılık kıyafet serbestîsinde bir araya gelen sendikaların, memurun iş güvencesinde de bir araya gelmesi, ortak hareket etmesi gerekir, diye düşünüyorum. Kılık kıyafet serbestîsinde karşı karşıya gelen sendikaların bu önemli hak gaspı planı karşısında ortak hareket etmesi tüm memurların arzusudur!

 

Cengiz ŞAHİN

Read more: http://www.mebpersoneli.com.tr/guncel/kiyafet-ozgurlugunun-diyeti-is-guvencesi-mi-h83568.html#ixzz2PR4yGxU7

613 kez okundu

YORUM YAZIN