İnsanlar ve Yönetim

İnsanlar ve Yönetim

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi8 sene önce
Hemen indir ()
711 kez indirildi

Puanlama

İNSANLAR VE YÖNETİM

YÖNETİM:Kişileri,grupları veya toplulukları kanun ve kurallara uygun sevk ve idare etmektir.

Ülkemizde merkezi yönetim ve yerel yönetim şekilleri vardır.

 

YÖNETİM

 

       
   

 

 

YEREL YÖNETİM                                                                                MERKEZİ YÖNETİM

 

 • Belediye                                                                                      * Valilik

(İl,ilçe, belde)                                                                              * Kaymakamlık

 • İl Özel İdaresi
 • Muhtarlık

 

Ülkemizde merkezi yöneticiler (vali, kaymakam):

 • Devlet tarafından atanarak göreve gelirler.
 • Görevleri ve sorumlulukları kanunlar tarafından belirlenmiştir.

YEREL YÖNETİMLER

Yurdumuzdaki yerel yönetim birimleri;

 • Belediye başkanları tarafından yönetilen il,ilçe ve beldelerde kurulan belediyeler,
 • Muhtarlar tarafından yönetilen köy ve mahallerdir.

 

Belediye başkanları ve muhtarlar yerel seçimle, yani bulundukları yerde yaşayan insanların oylarıyla göreve gelirler. Yerel seçimler 5 yılda bir yapılır.

 

İl Özel İdaresi:

 • İl genel meclisi, üyeleri ve il encümeninden oluşur.
 • Valiye bağlıdır.

Görevleri (İl sınırı içinde):

 • İlin çevre düzeni planı,
 • Yol, su, kanalizasyon hizmetleri,
 • Ağaçlandırma, park ve bahçe düzenlemesi,
 • Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları yapımı işlerini düzenler.

 

Muhtarlık:

 • Köy ve mahalleler muhtar tarafından yönetilir.
 • Muhtarlıklarda ihtiyar meclisi üyeleri bulunur.
 • Köy muhtarlığında köy öğretmeni ve imamı doğal üyedir.
 • Muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimle belirlenir.

 

Muhtar Seçilebilmek İçin;

 • TC vatandaşı olmak,
 • 25 yaşını doldurmuş olmak,
 • Aday olduğu yerde en az 1 yıl oturuyor olmak,
 • Türkçe okur yazar olmak,
 • Yüz kızartıcı suç işlememiş olmaktır.

 

 

Muhtarın Görevleri:

 • Sandık seçim listelerini ilan eder.
 • Seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlar.
 • Salgın ve bulaşıcı hastalıkları ilgili kurumlara bildirir.
 • Askerlik çağına gelenlerin askerlikle ilgili işlerini takip eder.
 • Nüfus cüzdanı örneği düzenlemek.
 • Nüfus cüzdanını kaybeden ya da yenisini  çıkarmak isteyenlere gerekli belgeleri hazırlamak.
 • Mahallede yürütülen hizmetler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara görüş bildirmek.
 • Okul çağına gelen çocukları tespit etmek ve okula devamının sağlanmasında ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak.

 

Belediye:

Belediyeler il, ilçe ve beldelerde devlet yönetiminden ayrı, seçimle oluşturulmuş olan yerel yönetim birimleridir.

 • İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur.
 • Nüfusu 5000’den fazla olan yerlerde belediye kurulur.

 

 

Belediyenin Çalışma Organları:

 • Belediye Başkanı
 • Belediye Meclisi
 • Belediye Encümeni

 

Belediye Meclisi:

 • Meclis başkanı, belediye başkanıdır.
 • Belediye meclis üyeleri de seçimle belirlenir.
 • Çalışma programları yapar.
 • Belediye bütçesini kabul eder.
 • Belediye meclisinde her türlü iş görüşülür ve kararlar alınır.
 • Aldığı kararlar genellikle doğrudan uygulanır.

 

Belediye Encümeni:

 • Belediye meclis üyeleri arasından belediye meclisine seçilir.
 • Belediyenin aylık hesaplarını inceler.
 • Bütçe işlerini yapar.
 • Belediyenin vereceği ceza işlemlerini yerine getirir.

 

 

Belediyenin Mali Kaynakları ve Görevleri:

Belediyeler:

 • Biletlerden (otobüs, metro, vapur, maç vb.)
 • Doğalgaz, su faturaları
 • Dükkan, ev, arsalardan emlak vergisi,
 • Çevre temizlik vergisi,
 • İlan, reklam vergisi gibi kaynaklardan gelir elde eder.

 

 

Elde edilen gelirler bizlere hizmet sunmak için kullanılır.

Belediyeler;

 • Elektrik, su, doğalgaz,
 • Sağlık , temizlik,
 • Zabıta,
 • Ulaşım,
 • Yol ve kaldırım yapımı,
 • Çevre ve park düzenlemesi,
 • Denetim,
 • İşyeri ve bina izni,
 • Şehir planlaması gibi hizmetleri verir.

 

Belediyelerin Hizmet Birimleri:

 • Fen İşleri Müdürlüğü
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 • İmar Müdürlüğü
 • Eğitim ve Kültür Müdürlüğü
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü
 • Sağlık İşleri Müdürlüğü
 • Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü
 • Zabıta Müdürlüğü

 

Geleceğin yöneticileri

Belediyelerde  Çocuk Meclisleri kurulabilir.

Çocuk Meclisleri:

 9-14 yaş arasındaki çocuklardan oluşur.

 • Yerel yönetimlerle ilgili görüşlerimizi özgürce ifade edebiliriz.
 • Karşılaştığımız sorunları ifade edebiliriz. Görüşlerimizi dile getirebilir, kamuoyu oluşturabiliriz.
 • Yönetimde görev alarak geleceğin yönetici adayları olabiliriz.
 • Çevremizin korunması ile ilgili çalışmalara katılabiliriz.
 • Yaşadığımız yerdeki çocukları her alanda temsil edebiliriz.
 • Yardımlaşma ve dayanışma anlayışımız gelişir.
 • Toplumsal sorunlar karşısında duyarlılık kazanırız.

Çocuk Meclisi Çalışma Grupları:

 • İletişim Çalışama Grubu
 • Ulusal ve uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu
 • Eğitim Çalışma Grubu
 • Kültür-Sanat Çalışma Grubu
 • Sağlık-Spor Çalışma Grubu
 • Çevre Çalışma Grubu

 

TBMM VE MİLLİ EGEMENLİK

TBMM’nin Açılması:

Yurdumuzun işgal altında olduğu yıllarda Mustafa Kemal ve arkadaşları kurtuluşun Anadolu’dan geçtiğini biliyordu. Mustafa Kemal yurdu kurmak çalışmalar girişti.Bu amaç doğrultusunda 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.sırasıyla Amasya, Erzurum ve Sivas’ta toplantılar yaptı.

Milli Mücadeleyi yürütmek için millet adına karar verecek bir kuruma ihtiyaç vardı. Bunu için bunun için Ankara’da bir meclisin açılmasına karar verildi.Yurdun dört bir yanından seçilen milletvekilleri Ankara’da bir araya geldiler.23 Nisan 1920 ‘de ilk meclis açıldı.Böylece ulusal egemenlik ve bağımsızlık yolunda çok önemli bir adım atılmış oldu.

 

Bugünkü meclisimizde 550 milletvekili vardır.

 • Milletvekillerimiz seçimle belirlenir ve tüm illerimizi temsil ederler.
 • Milletvekilleri mecliste demokratik bir ortamda düşüncelerini ifade ederler, kararlar alırlar ve ülkemizi yönetecek yasalar çıkarırlar.

Milletvekili Seçilebilmek İçin;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • En az ilköğretim mezunu olmak,
 • 25 yaşını doldurmak,
 • Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak gerekir.

 

* Ülkemizde seçme yaşı 18, seçilme yaşı 25 ‘tir.

 

 

MİLLİ EGEMENLİK:

Egemenliğin tam meşru kaynağı ve sahibi millettir.Millet iradesi, fertlerin iradelerinin bir araya gelmesinden ve kaynaşmasından oluşmaktadır.Milli egemenlik, milletin bölünmez iradesini temsil eder. Toplumda hiçbir kimse, hiçbir zümre, hiçbir sınıf ya da grup, doğrudan üstün emretme gücünün tek kaynağı ve tek sahibi milletin kendisidir.Bu gücü

Anayasamızın “Egemenlik” başlıklı 6. maddesinden almaktadır. Önemli olan milli egemenlik fikrinin genç nesillerce, ruhunda ve anlamında gönülden benimsenmesi ve onu yaşatmasıdır.

Atatürk, 23 Nisan 1924’te ’23 Nisan’ gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir.23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan ederek çocuk bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır.1979 yılında ilk olarak uluslar arası boyutta çeşitli ülkelerden gelen çocukların katılımıyla kutlanmaya başlamıştır.

alıntı

711 kez indirildi

YORUM YAZIN