Fen ve Teknoloji 2.Dönem  1.Yazılı

Fen ve Teknoloji 2.Dönem 1.Yazılı

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi8 sene önce
Hemen indir ()
722 kez indirildi

Puanlama

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEHMETÇİK İ.O. OKULU
4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.YARIYIL 1.SINAV SORULARI

ADI VE SOYADI:                                                                               08 MART PERŞ.
NUMARASI:                                         SORULAR
A.Aşağıdaki sözcükleri kullanarak boşlukları doldurunuz.(10 puan)

floresan-dönme-dalgalar-sabit-ışığa-Güneş-lifli-yansıma-enerji-şekil

1. Gözümüzün cisimleri görebilmesi için ………………………. ihtiyaç vardır.
2. ………………………………  doğal ışık kaynağıdır.
3. Kuvvet uygulamak için ……………………………… harcarız.
4. Işık ışınlarının parlak bir yüzeye çarptıktan sonra yön değiştirmesine………………………………. denir.
5. Teknolojik bir ürün olan …………………………….. bulunduğumuz ortamı aydınlatarak insanların yaşamını kolaylaştırır.
6. Ses kaynağından çıkan ses …………………………. halinde yayılır.
7. Dünya, Güneş etrafında ……………………….. hareketi yapar.
8. Saatin akrep ve yelkovanı  ……………….…………hızla hareket eder.
9. Kaslar …………bir yapıya sahiptir.
10. Bir cisme kuvvet uygulandığında cisim üzerinde ……………..……değişikliği olabilir.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.(10 puan)
(  ) 1. Ay bir ışık kaynağıdır.
(  ) 2. Işık aynı zamanda bir enerji türü değildir.
(  ) 3. Gereğinden az ya da çok aydınlatılmış ortamlar görmeyi kolaylaştırır.
(  ) 4. Cisimler titreşim sonucu ses oluşturur.
(  ) 5. Ateş böceği yapay ışık kaynağı olarak bilinir.
(  ) 6. Esnek yapıdaki maddeler, kendisine uygulanan kuvvet sona erince eski haline döner.
(  ) 7. Bizi rahatsız eden düzensiz seslere gürültü denir.
(  ) 8. Bütün hayvanlar insanların duyacağı sesler çıkarır.
(  ) 9. Ampul Edison tarafından bulunmuştur.
(  ) 10. Kuvvetin şekil değişikliği yapma etkisi yoktur.


C.Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz? (Her sorunun değeri 4 puan)
1. Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?
    A) Güneş             B) Yıldız           
   C) Ateş böceği        D) El feneri
2. Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi
 eskiden – yeniye doğru sıralanmıştır?
      A) floresan – kandil – mum             
    B) ampul – gaz lambası – meşale
      C) ampul – mum – floresan             
      D) ateş – kandil – ampul
 
3. Kuvvet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Cismin yönünü değiştirir.                         B) Duran bir cismi harekete geçirir.
C) Esnek cisimlerde kalıcı şekil değişikliği yapar.       D) Hareket halindeki cismi durdurur

4. Işık kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
     A) Gündüz vakitlerinde lambaları açmalıyız.   
     B) İyi aydınlatma olması için fazla ışık kaynağı kullanmalıyız.       
     C) Gökyüzünü aydınlatmalıyız.  
     D) Gereksiz lambaları söndürmeliyiz.
5 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. Ses bir enerjidir.
  2. Yüksek sesli müzik insanları rahatsız eder.
  3. İşitme güçlüğü çeken insanlar megafon kullanır.
  4. İnsanların duyamayacağı sesleri duyan hayvanlar vardır.

6. Hangisi ses kirliliğini önlemek amacıyla alınan önlemlerden değildir?

  1. Taşıtların kornalarını gereksiz yere kullanmamak.
  2. İşitme güçlüğü çekenlerin işitme cihazı kullanması.
  3. Binaların yapımında ses yalıtımına önem vermek.
  4. Gece geç saatlerde çok ses çıkaran aletleri çalıştırmamak.

7. Çevresine ışık yayan cisimlerin genel adı hangisidir?
   A)  Işık kaynağı           B)  Güneş     
  C)  Yıldız                    D)  Ateş

 

8. Aşağıdaki cihazlardan hangisi sesin şiddetini yükseltmek için kullanılmaz?
    A) Megafon          B) Televizyon    
    C) Mikrofon          D) Hoparlör

9.      I. Cismin şeklini değiştirir.              
        II. Hareket eden cismi durdurabilir                    
      III. Duran bir cismi hareket ettirebilir.
  Yukarıda verilen açıklamalar aşağıdakilerden hangisine aittir?   
      A) Hız               B) Işık
      C) Kuvvet            D) Yörünge

 10.Işığın hesap makineleri vb. araçları çalıştırması bize hangi özelliğini gösterir?
A. Cisim olduğunu     B. madde olduğunu  
C. enerji olduğunu    D. somut olduğunu

11.

 Kuvvetle ilgili verilen kavram haritasında “ ? “ ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. Kütle       B. Yön        C. Ağırlık       D. Renk

12. Bir varlığın bir noktaya göre yer değiştirmesini hareket olarak ifade ederiz. Buna göre aşağıda   verilen varlıklardan hangisi hareketli değildir?
A. Üzerinde yaşadığımız dünya                                  B. Park halindeki otomobil              
C. Akvaryumda yüzen balık                                           D. Saatin akrep ve yelkovanı

13.    I.  Ampul bir ışık kaynağıdır.
       II.  Işık bir enerji türüdür.
       III. Uygun aydınlatma, ışık kirliliğini önler.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A)Yalnız I             B) I ve II
C) II ve III                 D) I, II ve III

14. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin azaltılması için alınması gereken önlemler arasında yer almaz?

A- Toplu taşıma araçlarının yaygınlaştırılması               B-Ev ve iş yerlerinde ses yalıtımı yapılması
C-Fabrika gibi iş yerlerinin şehir dışına taşınması          D-Şiddeti yüksek müzik dinlenmesi

 

15. Aşağıdakilerden hangisi sesin yayılmasını en iyi şekilde anlatır?
A)                       B)                   


C)      O               D)

 


16. Işık ve ışık kaynakları ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?
   A- Ay, bir ışık kaynağıdır.                
   B-Kandil , yapay bir ışık kaynağıdır.
   C- Işık kirliliğe neden olmaz .           
   D-Işık dalgalar halinde yayılır.

17. Aşağıdakilerden hangisi, cisimlere uygulanan kuvvetin etkilerinden biri değildrr?
A-Duran cismi hareket ettirir.                                     B-Hareket eden cismi durdurur.
C- Cisimlerin şeklini değiştirir.                                  D- Cisimlerin kütlesini arttırır.

 

E. Aşağıdaki soruları cevaplayınız?
1. Doğal  ve  yapay  ışık  kaynakları nedir?  2’şer tane örnek yazınız. (4 PUAN)

Doğal ışık kaynağı            Yapay ışık kaynağı
1.                     1.
2.                     2.
                       
2. Doğal  ve  yapay  ses  kaynakları nedir?  2’şer tane örnek yazınız. (4 PUAN)

Doğal ses kaynağı            Yapay ses kaynağı
1.                     1.
2.                     2.

D.Aşağıda verilen ifadeleri doğru hareket türleriyle eşleştiriniz? (4 puan)

Otobüsün duraktan hareket etmesi

Dönme

Duvar saatinde yelkovanın hareket etmesi

Sallanma

Beşikte sallanan bebek

Yavaşlama

Hareket halindeki aracın sürücüsünün arabanın frenine basması

Hızlanma

 

 

 

 


722 kez indirildi

YORUM YAZIN