5.Sınıf Veli Toplantı Tutanağı

5.Sınıf Veli Toplantı Tutanağı

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi8 sene önce
Hemen indir ()
1291 kez indirildi

Puanlama

 

…………………….. İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                         ……………………

 

 

        12.10.2011 tarihinde saat 10.30’da okulumuz 5-C sınıfında  I.dönem 1.veli toplantısını yapmak istiyorum. Toplantıda görüşülecek gündem maddeleri aşağıda sunulmuştur.
         Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

                                                                                                                      11.10.2011     

                                                                                                     ………………….
                                                                                              ……………………..Sınıf Öğretmeni

 

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Yoklama ve Açılış Konuşması
 2. Geçen Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi
 3. Kullanılacak Ders Araç-Gereçlerin Konuşulması
 4. Branş Öğretmenlerinin Tanıtılması
 5. Öğrencilerin Devam-Devamsızlık Durumu, Öğrenci izinleri
 6. Bu Yıl Okutulacak Dersler ve Serbest Etkinlikler Hakkında Bilgi Verilmesi
 7. Proje , Performans Görevleri Konusunda Bilgilendirme.
 8. Temizlik, Sağlık ve Beslenme Durumları
 9. Veli-Öğretmen Görüşme Saatleri
 10. Öğrenci Kılık ve  Kıyafetleri
 11. Hikaye Kitaplarının Seçilmesi,Sınıf Kitaplığının Zenginleştirilmesi
 12.  Yetiştirme Kurslarının Önemi
 13. “Sınıf Veli Temsilcisi”nin Seçimi
 14. Dilek ve Temenniler,
 15. Kapanış.

 

                                                                                        12. 10 .2011

 

UYGUNDUR

 

………………………………

Müdür Yardımcısı

 

……………………….. İLKÖĞRETİM OKULU
……………………………SINIFI VELİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 1. YOKLAMA VE AÇILIŞ KONUŞMASI

     Toplantıya yeterli katılımın olduğu görülerek gündem açıldı. Öncelikle gelen velilere teşekkür edildi. Gündemin maddeleri okunarak toplantıya katılanların ekleyecekleri maddeler olup olmadığı soruldu, gündemin yeterli olduğu kanaatine varılarak  gündeme madde eklemeye gerek görülmedi.

     2.  GEÇEN EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ BAŞARI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
    Geçen öğretim yılının başarılı geçtiği, hedeflenen davranışlara büyük ölçüde ulaşıldığı, konuların zamanında işlendiği söylendi. Sınıf içinde, bireysel farklılıklardan kaynaklanan değişik seviyelerin olduğu belirtildi. Zorlanan öğrencilerin evde teşvik edilmesi gerektiği istendi. Bu öğrencilerin destek gördükleri takdirde daha başarılı olacakları hatırlatıldı. Eğitimin bir sabır işi olduğu konusunda konuşuldu.
  
  3. KULLANILACAK DERS ARAÇ-GEREÇLERİN KONUŞULMASI
     Öğrencilerin sadece ders kitabının olmadığı ders kitabı yanında çalışma kitaplarının da olduğu belirtildi ve bu kitapların içeriğinden bahsedildi. Ders kitabı, çalışma kitabı, defter, kalem dışında öğrencilerin hazırladıkları ürünleri arşivlemek için öğrenci ürün dosyalarının oluşturulacağından bahsedildi.Verilen ödevlerin, görevlerin, etkinlik araç gereçlerinin programa uygun olarak gönderilmesi   hususunda velilerin öğrencilere desteği istendi.

   4.  BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN TANITILMASI
       Kendilerine çağrım yapıldığı ancak bu öğretmenlerimizin şu anda dersleri bulunması nedeniyle toplantıya katılamadıkları vurgulandı.Trafik Güvenliği ve Beden Eğitimi öğretmeni Cengiz Öztürk dersleri hakkında kısa bilgilendirme yaptı.Hafta sonu spor kurslarının başladığından ,pazartesi başlayacak olan  sınıflar arası futbol   turnuvasından bahsetti.

   5. ÖĞRENCİLERİN DEVAM-DEVAMSIZLIK DURUMU, ÖĞRENCİ İZİNLERİ
     Öğrencilerin olabildiğince okula devamları sağlanmalı .  Çocuk hasta ise okula gönderilmemesinin hem öğrenci hem de öğretmen için yararlı olacağı söylendi. Hasta olduklarında  mutlaka doktor raporu almaları gerektiği hatırlatıldı. Devam konusunda velilere devamsızlık zamanı mektup yollanacağı velinin haberdar edileceği söylendi . Buna karşın veliler de  gerekli önlemi almalıdır, denildi.

   6.  BU YIL OKUTULACAK DERSLER VE SERBEST ETKİNLİKLER HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ
        Geçen sene olduğu gibi bu sene de Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji , Sosyal Bilgiler derslerine kendimin gireceğini  anlattım.Geçen senelerden farklı olarak “serbest etkinlik saati” diye ayrı bir ders konulduğu belirtildi. Serbest etkinlik saatinde Rehberlik dersi  etkinliklerinin ve dönüşümlü olarak kulüp toplantılarının olacağı; Cuma günün serbest etkinlik saatinde Hikaye Kitabı okunacağı ;  geriye kalan  günlerde ise öğrencilerle planlanarak bilmece sorma, bulmaca yapma, fıkra anlatma, şiir okuma, drama etkinlikleri, eğitici film ve slayt izleme, eğitici oyunlar oynama gibi eğitici ve öğretici etkinliklere yer verileceği söylendi.

  7.  PROJE , PERFORMANS GÖREVLERİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME.
       Öğrencilere verilen performans ödevlerini ve proje ödevlerini internet ortamından ve kütüphaneden  yararlanarak yapmaları hususunda bilgilendirici açıklamalar yapıldı.Belirtilen zamana kadar araştırma yapmaları ( verilen görevleri araştırma, bulma, gerekli resim ve fotoğrafların temini vb. )  gerektiğinden ve  zamanı gelince de sınıf ortamında yazılacağından bahsedildi. Velilerden bu ödev ve çalışmalarda öğrencilere rehberlik etmeleri istendi.

8.  TEMİZLİK, SAĞLIK VE BESLENME DURUMLARI
     Temizlik, okula geliş gidiş saatleri ve  sabah kahvaltıları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri hususunda velilerin duyarlılığı için teşekkür edildi. Öğrencilerin okula gelirken onlara verilen paralarla doyurucu yiyecekler almadıkları ve dengeli beslenme sağlamadıkları söylendi.Bunun için öğrencilerin evlerinden yiyecekleri getirmeleri daha iyi olacağının önemi vurgulandı. Fazla harçlık verilmemesi istendi.Öğrencilerin çantalarında  birer sabun veya ıslak mendil bulundurmaları , önlüklerinde mutlaka ve mutlaka  bez  veya bir paket kağıt mendil bulundurulması zorunluluğu hatırlatıldı.

 

  9 . VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞME SAATLERİ
     Öğrencilerin başarılı olmaları için velilerin, öğretmenlerle iş birliği yapmaları ve sık sık öğrenci durumlarını görüşmeye gelmeleri gerektiği vurgulandı. Eğitim Öğretimde önemli bir unsurun Veli olduğu ve velilerin sadece toplantı günlerinde değil diğer okulun belli saatlerinde okula gelerek öğrencilerin başarısı , okulla ilgili sorunları danışmaları istendi. Salı gün 11:00 ve 15:00 arasının  veli  görüşme saati olacağı  belirtildi.
   

  10 . ÖĞRENCİ KILIK VE  KIYAFETLERİ
       Temiz  ve ütülü  okul elbisesinin giyilmesine dikkat edilmesi gerekir.Sadece beden eğitimi  dersi olduğu günlerde eşofman giyebilirler.Mutlaka siyah ayakkabı olmalı, kızlar beyaz çorap giymeli. Kıyafetlerin yönetmeliğe uygun olmasına dikkat edilmesi istendi.

   11. HİKAYE KİTAPLARININ SEÇİLMESİ,SINIF KİTAPLIĞININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
   Sınıf kitaplığının yenilenmesi çalışmalarına velilerin kitap  desteği istendi. Bu iş için de sınıf gönüllü annesinin görevlendirilmesine karar verildi.
  

  13. YETİŞTİRME KURSLARININ ÖNEMİ
   Yetiştirme kurslarının önemi üzerinde duruldu.  Yetiştirme kurslarında öğrencilerin eksikliklerinin tamamlanması için çalışmalar yapıldığından kursa katılan öğrencilerin başarıları artacağından ve girdikleri sınavlarda daha başarılı olacaklarından bahsedildi. Ayrıca bir üst sınıfa daha bilgili ve hazırlıklı olarak geçecekleri söylendi.

  14. “SINIF VELİ TEMSİLCİSİ”NİN SEÇİMİ
     Sınıf  veli temsilciliğine Bahriye KAPLAN seçilmiştir.

   15 . DİLEK VE TEMENNİLER,
     Dilek ve temenniler bölümünde öğrencilerin kişisel davranışları hakkında velilerle birebir görüşme yapılmasına karar verilerek toplantı sona erdirildi
İş bu tutanak yapılan toplantıyı ve alınan kararları belgelendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

ALINAN KARARLAR

1- Öğrencilere,  beşinci  sınıfın genel özellikleri dikkate alınarak yaklaşılmasına,
2- Öğretmen veli diyalogunun sağlıklı devam ettirilmesi için bireysel veli görüşmelerinin yapılacağına Salı günü 11:30 ve 15:00 arasının  veli  görüşme saati olacağına
3- Kılık kıyafet ve beden temizliğine dikkat edilmesine,
4- Kitap okuma alışkanlığı artırılması için  sınıf kitaplığının  zenginleştirilmesine,.
5-Hafta sonu kurslarına katılım sağlanmasına,
6- Öğrencilere verilen proje ve performans ödevlerine önem vermeleri ve bunları yerine getirmelerine yardımcı olunmasına,
7- Öğrenci harçlığı verilirken miktarının iyi ayarlanmasına ,
8- Sınıf  veli temsilciliğine ……………………….. seçilmesine ,kendisine  tüm velilerin yardımcı olmasına,
9-Çocukların veliler tarafından da evde takip edilmesine,
10- Rehber öğretmenle işbirliğinin  artırılmasına,
11-Temizlik kurallarına daha dikkat edilmesine, öğrencilerin kahvaltı yapmadan okula gönderilmemesine,
12- Derslerinde başarısız olan öğrencilerin ders çalışması için teşvik edilmesine ve gerekli önlemlerin alınmasına,

            
         Öğretmen ve veliler tarafından kararlaştırıldı.                                              12/ 10 /2011

1291 kez indirildi

YORUM YAZIN