4.Sınıf Veli Toplantı Tutanağı

4.Sınıf Veli Toplantı Tutanağı

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi8 sene önce
Hemen indir ()
987 kez indirildi

Puanlama

………………… İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                   ……………………..

 

2010 – 2011 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönem birinci veli toplantısı 13.10.2011 Çarşamba günü saat 1130 ile 1230 saatleri arasında okulumuz Çok Amaçlı Salonunda aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

 

12 / 10 / 2011

……………………………….

4/A Sınıfı Öğretmeni

GÜNDEM

1. Toplantının açılışı ve saygı duruşu

2. Toplantı tutanağını yazacak velinin seçimi

3. Toplantı gündeminin okunması, yeni gündem maddelerinin belirlenmesi

4. Açılış konuşması

5. I. yarıyılın değerlendirilmesi

6. Ders araç ve gereçlerinin özenli kullanımı

7. Ders araç ve gereçlerinin eksiksiz olarak sınıfa getirilmesi

8. Öğrencilerin evde çalışma teknikleri

9. Başarı değerlendirme sınav takvimi

10. Okul ve sınıf kuralları

11. Beslenme – temizlik – kıyafet

12. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması

13. Okulun ekonomik sorunlarının konuşulması

14. Dilek ve temenniler

15. Kapanış 

 

Uygundur.

12 / 10 / 2011

 

 ………………………………….

……………………….. İlköğretim Okulu Müdürü

 

……………………………… İLKÖĞRETİM OKULU ………………….. SINIFI VELİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Yeri     : Çok Amaçlı Salon     
Toplantı tarihi   : 13.10.2011
Toplantı saati    : 11.30

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1 – İstiklal Marşı’nın okunması, açılış ve yoklama
2 – Öğrenci velileriyle tanışma, veli temsilcisinin seçilmesi
3 – Öğrencilerin sağlık, temizlik, beslenme alışkanlıklarının görüşülmesi
4 – Öğrencilerin ve sınıfın başarılarıyla ilgili bilgi verilmesi
5 – Öğrencilerin devam-devamsızlıklarının görüşülmesi
6 – Uygulanmakta olan yeni programın çeşitli yönleriyle ele alınması (ekonomik boyutu da bu kapsamda ele alınacaktır.)
7 – Öğrencilerin araç-gereç ve kaynak ihtiyaçlarının görüşülmesi
8 – Sınıf kitaplığında eksikliklerin giderilmesi ve kitaplığın zenginleştirilmesi konusunda velilerin bilgilendirilmesi
9 – Öğrencilerin akademik başarısında okul-öğrenci- veli işbirliğinin öneminin vurgulanması ve ortak bir anlayış benimsenmesi
10 – Performans ve proje ödevlerinin yapılması, velilerin öğrencilerin ders sunumlarına katılımı
11 – Evde ders çalışma ortamlarının hazırlanması
12 – Öğrencilerin kılık-kıyafet, temizlik ve beslenme durumlarının görüşülmesi
13 – Dilek ve temenniler                                              

 

TUTANAK

1. Sınıf öğretmeni ………………………, öğrenci velilerine “hoş geldiniz” diyerek toplantıyı açtı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından; imza almak suretiyle toplantıya gelen veliler tespit edildi. Elli velinin toplantıya katıldığı görüldü.

2. Gündem maddeleri okundu. Veli Temsilcisi olarak, ………………….., ………….. seçildi.

3. Haftalık temizlikleri, günlük el, yüz, diş temizlikleri ve elbise temizliklerinin genel olarak önemi anlatıldı.  Bu yaşlarda kazanacağı davranışların tüm hayatlarını etkileyeceği hatırlatılarak tavsiyelerde bulunuldu. Velilerde bu tavsiyelere uyacaklarını söylediler. Öğrencilerin oluşan sağlık sorunlarına hemen müdahale edilmesi gerektiği yoksa bu sorunların ileride çözüme kavuşturulamayacak şekilde büyüyebileceği hatırlatıldı. Sabah kahvaltısının önemi üzerinde durularak velilerden kesinlikle çocuklarına kahvaltı hazırlamaları istendi. Okula getirebilecekleri beslenmelerde ilk hafta verilen menüye sadık kalmaları istendi. Çocuğun mümkün olduğunca evde hazırlanan doğal yiyecekleri tüketmesinin hem sağlıklı beslenme hem de bilinçli tüketici bireyler yetiştirilmesi adına yararlı olacağı hatırlatıldı. Bütün veliler bu görüşlere katıldıkları söylediler.  
Günde en az 2 defa diş fırçalanması gerektiği belirtilerek bunun bir alışkanlık olması gerektiği sınıf öğretmeni tarafından belirtildi. Haftada en az 2 defa banyo yapılması gerektiği söylendi. Hasta olan öğrencilerin okula gönderilmemesi gerektiği aksi takdirde okulda iyileşemeyeceği, dikkatini derse toplayamayacağı ve diğer arkadaşlarını da psikolojik olarak etkileyeceği anlatıldı. Domuz gribi hakkında bilgi verildi. Hastalığın nasıl bulaştığı, belirtileri, korunmak için neler yapılabileceği, tedavi süreci, ev ve eşya temizliğinde yapılması gerekenler, yetişkin ve çocuklarda acil müdahale gerektiren durumlar detaylı bir şekilde anlatıldı.

4. Okulda yapılan çalışmaların mutlaka evde tekrar edilmesi gerektiğini belirterek, öğrenilenlerin tekrarlanmasının bilginin kalıcılığı üzerindeki önemini anlattı.
“Plansız ve programsız çalışmalar öğrenciyi derslerden uzaklaştırır, bu bakımdan özellikle evde çocuklarımızı planlı ve programlı çalışmaya yöneltmemiz gerekmektedir. Verilen ödevlerin öğrenciyle birlikte yapılması ancak velinin sadece yardımcı olması ödev yapmaması belirtildi. Okulda öğrenilen bilgilerin evde düzenli olarak tekrarının yapılması öğrenmeyi ve anlamayı hızlandırır. İşte burada görev velilerimize düşmektedir;  bu tekrarın veya verilen ödevlerin yapılmasının takibi, denetlenmesinin yapılması öğrenmenin kalıcılığı açısından önemlidir. Bu yüzden düzenli olarak kontroller yapılmalı, ilgilenilmelidir. Bu kontrollerin öğrenciyi baskı altında tutan, bıktırıcı tutum ve sözlerden uzak olması gerekmektedir. Aksi takdirde bunlar öğrenciyi ders ve okuldan uzaklaştırır, soğutur.” dedi. Her şeyin ders olmadığı davranışların daha önemli olduğu ısrarla anlatılmaya çalışıldı. Öğrencilerde görülen yalan söyleme alışkanlığının; birlikte hareket edildiği takdirde en aza indirileceği söylendi.

5. Öğrencilerin okula gelmelerine mani bir durum olmadıkça derslerden geri kalmamaları konusunda velilere bilgi verildi. Öğrencinin hasta olması durumunda kesinlikle okula gönderilmemesi gerektiği vurgulandı. Bu gibi durumlarda öğrenci daha da hasta olmakta hatta durumu kötüye gitmektedir. Bu gibi durumlara daha dikkatli olunması istendi.

6. Eğitim öğretim deki yeni programlar hakkında velilere bilgiler verildi. Yeni programın getirdiği yenilikler ve bu yeniliklerde velilerin yapması gerekenler açıklandı.

7. Kitap okumanın önemi sınıf öğretmeni tarafından velilere anlatıldı. “Küçük yaşlarda kazanılacak okuma alışkanlığı ileride onların iyi birer okuyucu olmalarını sağlayacaktır. Böylece anlama ve muhakeme etme yetenekleri de gelişecektir.” denildi.  Kitaplığın zenginleştirilmesi gerektiği belirtildi. Bu amaçla sınıf kitaplığına farklı türde hikâye kitabı seti alınması gerektiği söylendi.

8. Sınıf kitaplığımız için alınması gereken hikâye kitapları hakkında bilgi verildi. Bu konuda sınıf temsilcilerimizin yardımı ile bir kitap alınması kararlaştırıldı. .

9. Veli öğrenciye nasıl yardımcı olmalı:

a) Öğrenci soru sorduğunda direk sorunun cevabını vermeyiniz. Soru ile ilgili sorular sorun onlara cevap alın ve hangi yöntemle bulunabileceği kendisi tarafından belirlenmeli. Böylece soruyu iyi okuyup anlamasını sağlarsınız.
b) Sence ne yapmalıyız ben bilmiyorum diyerek önce onun tahmini alınmalıdır. Eğer cevap alamıyorsunuz farklı şekillerde çözümler önerin bakalım doğru yönteme kendisi karar verebilecek mi? Bakalım sizin verdiğiniz ilk seçeneğimi yoksa mantıklı olanı mı tercih edecek?
c) Anlamadığı temel bir konu ise lütfen hemen öğretmene yönlendirin.
d) Ödevlerini mutlaka kontrol edin mümkünse birlikte kontrol edin.
e) Yanlış cevapla üzerinde tartışın.
f) Benim çocuğum nasılsa dersini yapıyor diyerek asla başıboş bırakmayın. Kontrolsüz ve denetlenmeyen bilgi yanlış öğrenilirse düzeltilmesi hem vakit alır hem de işimizi zorlaştırır.
           
Öğrenciler nasıl ders çalışmalı ve ödev hazırlıkları hakkında bilgi verildi. Öğrencilerin Televizyon ile Bilgisayarla boşa vakit geçirilmemesi istendi. Bunları artık denetleyebileceğinizi ona sezdirin. Takip edildiğini anlarsa daha temkinli davranacaktır. Öğrenci önce okulda yapılan örnekleri evde tekrar edecek. Hatta matematik dersinde yapılan alıştırmaların benzerleri öğrenciler tarafından isim ve sayıları değiştirilerek evde bir çalışma defterine yazıp çözmeleri bilgilerin pekişmesi açısından önemlidir. Her gün mutlaka 1 saat kitap okunacak. Vakit kalırsa test soruları çözülecek. Sonra bir sonraki günkü ödeve hazırlık için araştırma yapılacak. Bunun için imkânınız ölçüsünde bilgisayar, ansiklopedi ve gazete ve kaynak kitaplardan faydalanabilirler. Yapılan çalışma ve fotokopiler zamanında okula gelecek ders konusu geçtikten sonra gelen ödevin ne öğrenciye ne de sınıfa bir faydası vardır. Hayat bilgisindeki etkinliklerin bazılarının aile bireyleri ile birlikte yapılması gerekli. Çocuk hem ödevini yapmalı hem de bir sonraki güne hazırlı bir şekilde konu ile ilgili fikir alış verişi yapılarak gelmelidir.

10. Performans görevlerimizi sınıfta yapıyoruz. Öğrenciler araştırmalarını önceden yapıyorlar ve araştırmaları sonucunda sınıfımızda performans görevimizi tamamlıyoruz. Proje çalışmamızı öğrencilerle birlikte belirleyeceğiz. Çalışmalarda öğrencilerimize sadece rehberlik edelim, onların yerine ödevleri yapmayalım” dedi.

11. Oluşturulan sınıf kitaplığımızdaki kitapların yeterli olduğu ancak okumayı sevdirmek için bunları zaman içinde güncellemek gerektiği söylendi. Öğrencilerin okuma seviyelerini ilerletmeleri için yeni kaynaklara ihtiyaçları olduğu bunun da hikâye ve masal kitapları ile sağlanabileceği anlatıldı. Özellikle tatil döneminde öğrencilerin bu hikâyelerle okumayı sevebilecekleri ve geliştirebilecekleri üzerinde durularak velilere bol bol hikâye kitabı almaları, ayrıca sınıfta da sınıf kitaplığının geliştirilebilmesi için desteklerine ihtiyacımız olduğu anlatıldı. Sınıf öğretmeni duyarlılıklarından dolayı tüm velilere teşekkür etti.
            Kullanılabilecek yardımcı kaynaklar konusuna geçildi. Bu öğretim yılında da geçen yıl olduğu gibi ders kitaplarının devletimiz tarafından ücretsiz olarak dağıtıldığı söylendi. Bu nedenle ayrıca bir kitap veya dergiye ihtiyacımız olmadığı belirtildi.

12. Öğrencilerimiz okul formalarının üzerine kesinlikle fazladan bir şey giymeyecekler. Saçlar kısa ve temiz, kızların ise uzunsa saçları açık değil mümkünse taralı ve örülmüş olsun. Çocukların tırnakları kısa ve temiz olmalı. Bir de mümkünse çantalarında kuru mendil ve ıslak mendil olması temizlik açısından gerekli olduğu vurgulandı. Brovesiz ve armasız öğrencinin olmaması istendi 
Yoklama defterinden öğrencilerin devam durumları velilere aktarıldı. Fazla devamsızlık olmadığı ancak okulun başı olarak daha 1 haftada 2–3 gün gelinmemesinin ileri aşamalarda günlerde problemler yaratacağı özellikle vurgulandı. Devamsızlık yapan öğrencilerinin başarısının düşeceği, derslerden geri kalacağı, öğrenciyi olumsuz etkileyeceği önemi vurgulanarak anlatıldı. Öğrencilerin dönem boyunca çok özel durum gerekmediği sürece devamsızlık yapmamaları konusunda, derse zamanında gelme konusunda gerekenlerin yapılması istendi. Derslerinin olumsuz yönde etkilemesi hatırlatılarak akşam yatma vakitlerinin ayarlanması, sabah erken kalkması ve ev ile okul arası yolda oyalanmamaları, erkenden okulun önüne gelip saatlerce okulun kapısında beklememeleri bunun yerine evde ders çalışmalarının sağlanması yönünde uyarıldı. Okula devamın mutlak sağlanması konusunda tüm velilere azami hassasiyet gösterilmesi istendi.
       
Çocukları yetişkinlerden ayıran en önemli özellik, devamlı bir büyüme ve gelişme süreci içinde olmalarıdır. Büyüme ve gelişme; beslenme, genetik yapı, cinsiyet, çevresel etmenler, sosyo-ekonomik durum, kültür ve gelenekler gibi çeşitli etmenlerin etkisi altındadır. Bu etmenler arasında en önemlisi de kuşkusuz beslenmedir. Büyüme ve gelişme çocuğun temel sağlık göstergelerindendir. Kalıtsal özellikleri ve çevresel etmenleri kontrol etmemiz, her zaman mümkün olmasa da bilinçli bir beslenme ile daha sağlıklı, mutlu, verimli ve uzun bir yaşama; çocukluktan başlayan doğru beslenme alışkanlıkları kazanarak, adımımızı atabiliriz.
         
Okul çağındaki çocuk ve gençlerin, hızlı büyüme ve gelişme nedeniyle, pek çok besin öğesine olan gereksinimi yaşamının diğer dönemlerine oranla daha fazladır. Bu dönemde iyi beslenme alışkanlığı kazanmak ve besin öğeleri yönünden zengin bir diyet tüketmek çok önemlidir; çünkü “sağlıklı beslenme, sağlıklı çocukluk, sağlıklı çocukluk ise; sağlıklı yetişkinlik demektir”.
        
Çocuk ve gençlerin, genellikle hatalı beslenme  alışkanlıklarına sahip oldukları bilinmektedir. Öğün atlama, şeker, tuz ve yağ içeriği yüksek yiyecek-içecek tüketimi bu uygulamaların başında yer almaktadır. Çocukluk dönemindeki bu hatalı beslenme uygulamaları kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve şişmanlık gibi hastalıklar için temel risk faktörü oluşturmaktadır. Gerek ailede gerekse okulda yetersiz beslenme bilgisinin verilmesi yanı sıra, besin endüstrisinde özellikle bu yaş gruplarına yönelik reklamlar, kampanyalar, hatalı beslenme alışkanlıklarının kazanılmasının nedeni olmaktadır. Böylece erken yaşlarda kazanılan alışkanlıkların ileriki yaşlarda değiştirilmesinde zorluklarla karşılaşılmaktadır. Yetersiz ve Dengesiz Beslenmeye Bağlı Sağlık Sorunları:

      Okul çocuklarına önerilen besinlerin yetersiz dengesiz veya fazla tüketilmesi sonucunda istenmeyen bazı sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır
Bu sorunlar:
—Büyüme ve gelişme geri kalır. Bu gerilik büyüme dönemi bitinceye kadar telafi edilmezse, erişkinliğe yansır ve bu çocuklar boyca kısa, zayıf ve güçsüz birer yetişkin olurlar.
—Enfeksiyon hastalıkları sık ve ağır seyreder.
—Ergenlik döneminde kemik yoğunluğu en üst düzeye erişmektedir. Bu dönemde kalsiyumun yetersiz tüketimi, ileriki yaşlarda görülen osteoporoz için risk faktörü oluşturmaktadır. Osteoporozdan korunmak için düzenli egzersiz yapılmalı ve yeterli kalsiyum tüketilmelidir.
—Şişmanlık önemli bir sorun olarak ortaya çıkar. Çocukluk dönemindeki şişmanlık ileri yaşlara yansır ve yüksek tansiyon, kan yağlarında artış, kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı gibi kronik hastalıklara zemin hazırlar. Aynı zamanda bu çocuk ve gençlerin uygun olmayan zayıflama diyetleri ile sağlıkları bozulur.
—Diş sağlığı olumsuz yönde etkilenir. Özellikle yemek aralarında ya da öğünlerde sık yenilen şekerleme, gofret, çikolata, kek türü yiyecekler ile boş enerji kaynağı olan gazoz ve kolalı içecekler diş çürümelerine neden olmaktadır.
Uygulanacak beslenme eğitiminde şunlara dikkat edilmelidir.
—Sabah kahvaltısını mutlaka yaptırın
—Her öğünde 4 temel besin grubundan yiyecek tüketmesine özen gösterin
—Günde en az 2 su bardağı süt içme alışkanlığını edindirin
—Günde en az 5 kez sebze ve meyve tüketsin.
—Günde en az 8–10 bardak sıvı tüketsin
—Günde en az 2 kez dişini fırçalasın(sabah ve yatmadan önce ).
—Yemekleri yavaş ve iyi çiğneyerek yesin
—Temiz ve mikropsuz besin tüketsin, çiğ sebze ve meyveleri bol su ile yıkamadan yemesin açıkta satılan yiyecekleri satın almasın
—Yağda kızartılmış ve yağlı besinlerden uzak dursun.
—Çay ve kahve gibi içecekleri yemeklerden bir saat önce veya sonra tüketsin
—Öğün aralarında şekerli besinleri tüketmekten kaçınsın, bu besinleri yediği ve içtiği zaman dişlerini fırçalasın ya da ağzını bol su ile çalkalasın.
—Ellerini yemekten önce mutlaka yıkasın, unutmayın ki kirli eller pek çok hastalık mikrobu taşımaktadır.
—Yemek yerken ayrı çatal, kaşık, bıçak, tabak ve bardak kullansın.
—Düzenli güneşlenerek yeterli D vitamini almaya özen gösterisin
—Önerilen ağırlıkta olup olmadığına dikkat edin ve izleyin. 

13. Velilere istek ve önerileri soruldu. Veli, öğretmen ve okul uyumunun ve işbirliğinin öğrenci başarısında temel olduğu belirtildi. Öğretmenle sürekli iletişim içinde olunması gerektiği, verdiğim telefon numaralarından tarafıma ulaşılabileceği açıklandı. Öğrencinin yaşadığı her şeyle ilgili bilgilerin öğretmene verilmesi gerektiği anlatıldı. Tek tek öğrenci hakkında kısa bilgi verildi.
Toplantıya katılan veliler teşekkür edilerek, başarılı bir eğitim ve öğretim yılı geçirilmesi dileğiyle toplantı sona erdi.

987 kez indirildi

YORUM YAZIN