4.Sınıf Fen ve Tek. 2.Dönem 2.Yazılı

4.Sınıf Fen ve Tek. 2.Dönem 2.Yazılı

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi7 sene önce
Hemen indir ()
776 kez indirildi

Puanlama

Adı-Soyadı:                                                  No:                                         Aldığı Not:

4/B SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 2.SINAV

 

A –  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki boşluğa (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. ( 10×2=20 Puan )

[ ___ ] 1 – Yüksek sesle müzik dinlemek kulak sağlığı için zararlıdır.

[ ___ ] 2 – Dünya’nın dörtte üçü sularla kaplıdır.

[ ___ ] 3 – Az ışıkta cisimleri tam olarak göremeyiz.

[ ___ ] 4 – Ülkemizin madenlerini arayan kuruluş TEMA’dır.

[ ___ ] 5 – Havanın canlılar için önemi yoktur.

[ ___ ] 6 – Fabrika bacalarından çıkan dumanlar hava kirliliğine neden olur.

[ ___ ] 7 – Ağaçlar erozyona sebep olur.

[ ___ ] 8 – Maddenin 2 hali vardır.

[ ___ ] 9 – Bütün canlılar solunum yapar.

[ ___ ] 10 – Kaslar sayesinde kasılıp gevşeme hareketlerini yaparız.

 

B – Aşağıdaki boşlukları verilen sözcüklerle uygun şekilde doldurunuz. (7×3=21 puan )

*canlı         *çözelti       * boşaltım          *küre          *göze          *gürlük          *yer kabuğu

 

1 – Bir cismin görülebilmesi için o cisimden yansıyan ışığın görme organı olan ___________ ulaşması gerekir.

2 –  Sesin şiddetine _______________ denir.

3-  Çözünme sonucu oluşan karışımlara ____________________ denir.

4- İnsanlar,  hayvanlar ve bitkiler _______________  varlıklardır.

5- Dünya’mızın şekli _______________ ye benzer

6- Beslenen canlılar, vücutlarında oluşan atık maddeleri _______________  yoluyla dışarı atar.

7- Üzerinde yaşadığımız  zemine  _______________   denir.

 

  C–Geçmişteki insanlar Dünya’mızın şekli ile ilgili olarak hangi görüşleri öne sürmüşlerdir?(9 p)

 

 

 

 

  D – Toprak oluşumunu nasıl gerçekleştiğini açıklayınız.(5 p)


 

 

 

E– Soluk alıp verirken hangi yapı ve organları kullanırız?(5 p)

 

 

 

F – Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız ;(Her soru 5  puan)

 

1)Aşağıdakilerden hangisi çevrenin  korunmasında alınması gereken   önlemlerden biri değildir?

 

  A) Fabrika ve bina bacalarına filtre   takılmalıdır.     B) Kanalizasyonlar doğal ortama  bırakılmalıdır.

  C) Düzensiz kentleşme önlenmelidir.                       D) Geri dönüşümü mümkün olan maddeler kullanılmalıdır.

 

2)Atmosferdeki hava olaylarından en az etkilenen meslek hangisidir?

   A)Pilot          B) Balıkçı        C) Kaptan         D)Öğretmen

 

3)Sesi hangi duyu organımızla alırız?

   A)Göz          B) Kulak        C) El        D)Beyin

 

4)Aşağıdakilerden hangisi hareket çeşidi değildir?

   A)Yön değiştirme         B) Dönme        C) Durma         D)Yavaşlama

 

5)Aşağıdakilerden hangisi madendir?

   A)Deterjan          B) Kömür        C) Toprak         D)Su

 

6) Erozyonu önlemek için ülkemizde bazı kuruluşlar çalışmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlardan biridir?

   A) TEMA                                      B) AKUT

   C) KIZILAY                                   D) YEŞİLAY

   7) Aşağıdakilerden hangisi erozyonu önlemek için alınabilecek önlemlerden biri değildir?

   A) Yamaçlara teraslama yapılması.    B) Ağaçlandırma yapılması.

   C) Toprağın eğim yönünde sürülmesi.   D) Bent ve barajların yapılması.

 

8)Aşağıdakilerden hangisi suda yüzer ?

A)   Demir bilye          B) Tahta kaşık        C) Taş         D)Altın yüzük

 

776 kez indirildi

YORUM YAZIN